Address:Sunjiatan Xiamaying Baoji City Shaanxi Province China 
Post:721013
Sales Manager:Mr.Minjie Qi
Tel:86-917-6739166
Fax:86-917-6735439
Mobile:13709172596
Email:mjqi@263.net
MSN:mjqi@msn.com
 
 

Address:Sunjiatan Xiamaying Baoji City Shaanxi Province China Post Code:721013
Sales Manager Tel:86-917-6735436 Fax:86-917-6735418 Mobile:13509171419 86-917-3888329 Email: xiaoshou@zhanghongying.com